Teknolojik cihazlar çocukları nasıl etkiliyor?

Teknoloji çağının nimetleri hayatınızı kolaylaştırıyor fakat aynı zamanda beraberinde yeni sıkıntılar getiriyor. Elektronik cihazların çocuklarda yarattığı bağımlılık büyük sakıncalar doğuruyor.

Peki teknolojik cihazlar çocukları nasıl etkiliyor?

Gelişim bozuklukları

Özellikle 12 yaş altındaki çocukların teknoloji kullanımları, gelişimi ve öğrenme becerileri için oldukça zararlı. Tüm günlerini ve saatlerini elektronik oyunlar karşısında geçiren çocuklarda hareketsizlikle birlikte hem bedensel hem de beyinsel gelişim bozuklukları görülebilir.

Uykusuzluk

Bazen ebeveynler çocuklarının teknolojik alet kullanımlarına dikkat etmeyebilirler. Fakat uzun süreli teknolojik alet kullanımı, uykusuzluğa sebep olarak okul başarılarını da olumsuz etkileyebilir.

Saldırganlık

Sosyal medya, oyunlar ve filmler çocukların şiddeti küçük yaşlarda öğrenip çevrelerine uygulamalarına neden olabilir.

Obezite

Araştırmalar odalarında teknolojik cihaz bulunan 5 çocuktan 2’sinde obezite görüldüğünü belirtiyor.

Psikolojik rahatsızlıklar

Teknolojinin fazla kullanımı çocuklarda dikkat bozukluğu, özgüven yoksunluğu, depresyon ve umarsızlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir. İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir.  Her yaşta ve cinsiyette görünen bir rahatsızlık olmasına rağmen diğer bağımlılıklara göre daha erken yaşlarda başlamaktadır. Kişinin okul, iş ya da aile yaşamını bozacak kadar uzun süre internet başında zaman geçirmesi ve zarar gördüğünün farkında olmasına karşın bu davranıştan vazgeçememesi internet bağımlılığı olarak adlandırılır. Teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırdığı kadar beklenmedik güçlükleri de beraberinde getirmektedir.  İnternet bağımlılığı için sohbet etmek, oyun oynamak, alış veriş yapmak, dizi film izlemek en faydalanılan tarafları ayrıca en çok bağımlılık yapan taraflarıdır.

Bağımlılığın her birey için bir anlamı vardır. İnternet bağımlılığı çocuğun ya da ergenin hayatında neyin boşluğunu dolduruyor? Hayatındaki anlamı ne? Onu hangi tehlikeden koruyor? İnternet bağımlılığı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Örneğin anne ve babası çalışan bir çocuk eve geldiğinde yalnız kalıyorsa ve bu yalnızlık onun için katlanılması zor bir durum ise çocuk kendini mutsuz hisseder. İlk başta keyif veren internet zamanla bağımlılık haline dönüşebilir. Ya da ders konusunda kendine güvenmeyen çocuk ders çalışmamak için internet kullanmaya başlar, ders çalışmamak için etkili bir bağımlılık geliştirmiş olur, interneti kullanmadığında ise öfke çıkar. Ergenlik döneminde durum şöyle gözlenebilir, ailesinin kendisini anlamadığını düşünen ergen sohbet programlarında kendini değerli hissedebilir, yaşadığı başarısızlık duygularını ve çatışmalarını oynadığı oyunlardan telafi edebilir, sanal ortamlarda kendini daha kolay ifade edebilir. İnternet bağımlılığında eşlik eden başka psikiyatrik bozukluklar olabilir. Sosyal fobi ya da depresyon internet bağımlılığı olan kişilerde görülen bozukluklar arasındadır. Bu durumlarda eşlik eden rahatsızlıklar internet bağımlılığının sebebi ya da sonucu da olabilmektedir.  Kişinin erken yaşlarda internet başında uzun süre zaman geçirmesinin dikkat eksikliği gelişmesinde etken olduğu görülmektedir. Belirtileri;

 • İnternet ile ilgili yoğun zihinsel meşguliyet,
 • Doyum sağlamak için internet başında geçirilen sürenin giderek artması,
 • İnternet kullanımını kontrol altına almak için başarısız çabalar,
 • İnternete ulaşamadığında yorgun, depresif veya yetersiz hissetmek,
 • İnternet başında planladığından çok  fazla zaman geçirmek,
 • Önemli bir ilişkiyi, mesleki, eğitimsel veya kariyeri ilgilendiren durumu riske atacak derecede internete zaman ayırmak,
 • İnternet kullanımı hakkında çevresine veya terapistine yalan söylemek,
 • Gündelik sorunlardan veya istenmeyen duygu durumdan kaçmak için internette zaman geçirmek.

Çözüm için neler yapılabilir; Tedavide esas amaç bir yandan kişinin internet kullanım sebeplerini ortaya çıkararak bu sebepler üzerinde çalışmak, bir yandan da kişinin hayatını programlamak ve internet başında geçireceği zamanı azaltmak için dışsal kontroller geliştirmektir.

 • Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığında da ailenin ve kişinin bilgilendirilmesi ve uyarılması bağımlılığın önlenmesinde önemlidir. Bu sebeple tüm ailenin tedaviye katılımı gerekmektedir. Anne ve babanın ortak hareket etmesi ve kararlı olması çok önemlidir.
 • Aile bilgisayarı ortak kullanılan bir odada bulundurabilir. Bu sayede aile çocuğun internet kullanım süresini, kullanım şeklini daha kolay denetleyebilir. Bir yandan ailesinin yaptıkları dikkatini çekerken, kendini denetleyebilmesi için bir fırsat olabilir
 • Anne baba internet kullanımının verdiği zararı gerekçe göstererek, evde bulunan bilgisayarı bir süreliğine kaldırabilir. Bu süre sonra çocuğa koşullu olarak yeniden internet kullanma şansı verilebilir.
 • Aşırı internet kullanımı hangi çocuğun ya da ergenin hayatında hangi boşluğu dolduruyor tespit edilmeli ve bu konuda ihtiyaç duyulan destek sağlanmalıdır. Çocuk ya da ergen duygularını ifade edemiyorsa, kendini ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalı, eleştirilmeden dinlenmelidir.
 • Arkadaşı olmadığından ya da sosyal aktivite şansı olmadığından internet kullanımı ortaya çıkmış ise şartlar değiştirilmelidir. Kendi istediği bir aktiviteye kaydı yapılmalı ve desteklenmelidir. (spor, satranç ,resim,dans vb.)
 • Anne ve babaya tepki olarak geliştirilen bir bağımlılık ise aile ilişkileri aile toplantılarında konuşulmalı, olumsuz yaşantıların konuşulmasına fırsat verilmelidir.
 • Sert ve katı kurallar ile yaklaşılmamalı, inat meselesine dönüştürülmemelidir.
 • Aile içinde huzur sağlanmalı, bağımlılığa itici bir sebep ortadan kalkmalıdır.
 • İnternet kullanım süresi sınırlamaları yapılırken çocuk ya da ergen de söz sahibi olmalı, çünkü kendi verdikleri kararların sorumlulukları onlara ait olacaktır.

Telefon ve Tabletlerin Çocuk Psikolojisi Üzerine Olumsuz Etkileri

12 yaş altı çocukların mobil cihazları kullanabilmesi size gurur veriyor olabilir. Çocukların her şeyi hemen öğrendiğini düşünerek onlar için tüm elektronik aletleri de almak isteyebilirsiniz. Ancak Amerikan Pediatri Derneği sizinle aynı fikirde değil. Onlara göre çocukların 0-2 yaş arasında teknoloji ile uzaktan yakından ilgisi olmaması gerekiyor. 3-5 yaş arasında günde 1 saat, 6-18 yaş arasında ise günde 2 saati geçmemeli. Bu önerilerin dışında teknoloji ile ilgisi olan çocuklar ciddi tehdit altındalar. Pediatrik terapistlere göre 12 yaş altındaki çocukların teknolojik aletleri kullanmaları yasaklanmalı. Çocuğumu neden teknolojiden uzak tutacakmışım diye düşünüyorsanız bunun için size 10 haklı neden verebiliriz.

Teknolojik Gelişmelerin Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkisi

1-) Hızlı Beyin Gelişimi 

Bebeklerin 0-2 yaş arasında beyinleri 3 kat büyür ve 21 yaşına kadar bu gelişim devam eder. Eğer çocuk bu dönemde teknolojiye çok fazla maruz kalırsa beyin gelişimi stimülasyonunun dikkat eksikliği, anlamada gecikme, yüksek dürtüsellik, öfke nöbetleri ve öğrenme bozukları ortaya çıkmaktadır. Çocuğun kendini kontrol etme becerisinde azalma da meydana gelmektedir. (Small 2008, Pagini 2010).

2-) Gelişmede Gecikme 

Çocuklar teknoloji ile ilgilenirlerken normal şartlarda daha çok hareket etmeleri gerekirken daha az hareket ederler. Bu da gelişimlerinin gecikmesine neden olur. Hareket eden çocuk daha dikkatlidir ve öğrenme kabiliyeti daha yüksektir. Çocuklar teknoloji ile ilgilendikleri sürece gelişimleri konusunda kendi üzerlerinde olumsuz etkilere neden olacaklardır.

3-) Obezite

Teknoloji ile ilgilenmek demek hareketsiz kalmak demektir. Sürekli yiyen ve hareket etmeyen çocuklar obezite tehlikesi ile karşı karşıyadır. Teknoloji ile ilgilenen çocukların obeziteye yakalanma oranı %30 daha fazladır. Obeziteye yakalanan çocuklarda kalp krizi ve erken felç riski artmakta, obez çocukların %30’unda diyabet ortaya çıkmaka ve ortalama yaşam ömürleri kısalmaktadır.

4-) Uyku Yoksunluğu 

Teknoloji ile ilgilenen 9-10 yaş arasındaki çocukların %75’i okulda başarısız olacakları şekilde uyku problemi yaşıyorlar.

5-) Ruhsal Bozukluk

Çocuklarda görünen çocuk depresyonu, anksiyetesinin, bağlanma bozukluğu, dikkat eksikliği, otizm, bipolar bozukluk ve sorunlu çocuk davranışlarının nedenlerinden biri de çocukların teknoloji ile gereğinden fazla ilgilenmesidir.

6-) Saldırganlık 

İçerisinde şiddet olan medya içerikleri çocukların saldırgan bir kimliğe bürünmelerine neden oluyor. Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak çocuklarda son dönemlerde saldırganlık daha fazla görülmektedir.

7-) Dijital Demans

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışan çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon ve hafıza problemleri görülmektedir. Dikkatini olaylara veremen çocukların öğrenme durumu da çok azalacaktır.

8- ) Bağımlılık

Anne ve babalar teknoloji ile ne kadar çok ilgilenirlerse çocuklarından o kadar çok ayrı düşmektedirler. Durum böyle olunca da çocuklar anne ve babasının ilgi eksikliğini kapatmak için teknolojik aletlere sarılırlar. Bu durumda da teknolojik bağımlılık ortaya çıkmaktadır.

9-) Radyasyon Yayımı

Çocuklar radyasyondan yetişkinlere göre daha çok etkilenirler. Radyasyon kanser riskini çok fazla arttırmaktadır.

PedagogSoru Sor

Gaziantep Öğrenci Koçluğu

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.
Powered by