Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; İnsan metabolizmasının uzun bir süre dikkatini belli bir işte yoğunlaştırması çok da kolay değildir. O nedenle abartılı olmayacak düzeyde yapılan işlem hatalarını doğal bir durum olarak görmek lazım. Peki, işlem hatalarının belli başlı nedenleri ve çözüm yolları nelerdir? Acelecilikten Kaynaklanan İşlem Hataları Sınav sadece bilgiyi ya da bilgiyi kullanma becerisini, yorumlama gücünü ölçmüyor. Öğrencinin belli bir sürede soruları cevaplamasını da istiyor. Dolayısıyla süreye karşı yarış halinde olan öğrenci eğer makul sürede soruları cevabını verilemediğinde aceleci…