Çağımızın gereği olan kitle iletişim araçlarından telefon, televizyon ve internetin doğru kullanımı, çocukların gelişimi açısından oldukça önemli! Doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran ve bilgiye hızlı ulaşmamızı sağlayan bu araçların, çocuklar tarafından kullanımı kontrol altında tutulmalı ve doğru yönlendirilmeli. Özellikle de internet kullanımına paralel olarak gelişen sosyal medyaya ilginin yoğun olduğu bu dönemde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler neler? İnternet, çocukların araştırma yaparak bilgiye ulaşımı ve gelişimleri açısından çok iyi imkânlar sunmaktadır. Çocukların meraklarını geliştirmekte ve aynı zamanda onlara, araştırma ve eleştirel düşünme becerisi…