Çağımızın gereği olan kitle iletişim araçlarından telefon, televizyon ve internetin doğru kullanımı, çocukların gelişimi açısından oldukça önemli! Doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran ve bilgiye hızlı ulaşmamızı sağlayan bu araçların, çocuklar tarafından kullanımı kontrol altında tutulmalı ve doğru yönlendirilmeli. Özellikle de internet kullanımına paralel olarak gelişen sosyal medyaya ilginin yoğun olduğu bu dönemde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler neler?

İnternet, çocukların araştırma yaparak bilgiye ulaşımı ve gelişimleri açısından çok iyi imkânlar sunmaktadır. Çocukların meraklarını geliştirmekte ve aynı zamanda onlara, araştırma ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmaktadır. Yaşları gereği, çocukların keşfetme ve merak dürtülerinin çok yoğun olduğu göz önünde bulundurulunca, onları tamamen televizyon ve internetten uzak tutmak, akranları ile olan iletişimlerinde pasif ve yalnız kalmalarına neden olur. Fakat çocuklar için internet ortamının çok büyük riskler ve tehditler oluşturduğunu da unutmamak gerekir.

Çocukların gelişim dönemleri dikkate alındığında, bilgisayar ve internet kullanımı, onların fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkiliyor.  Öğrencilerin, sosyalleşmeye, oyuna, spor yapmaya, arkadaşları ile birlikte olmaya ihtiyaçları vardır. Bilgisayar başında uzun zaman geçiren, arkadaşları ile oynamak yerine eve kapanan, şiddet içerikli ve bağımlılık yaratan bilgisayar oyunları oynamayı tercih eden çocukların fiziksel, sosyal ve özellikle kişilik gelişimleri olumsuz etkilenmektedir.

Anne – Babalara Öneriler:

  • Çocukların sosyal medyada ve internet başında uzun zaman geçirmemeleri için ebeveynler, aile sohbetlerine, birlikte yapılan aktivitelere, oyunlara daha fazla zaman ayırmalı ve çocuklarla sevgiye dayalı güçlü bir ilişki kurmalıdır.
  • Anne, babalar tarafından çocukları özellikle spor ve beden aktivitelerine yöneltecek, arkadaşları ile sosyalleşmelerini sağlayacak, yaratıcıklarını geliştirecek etkinlikler organize edilmelidir.
  • Ebeveynler, çocukların dünyasında önemli bir yer kaplayan interneti ve sosyal medyayı çok yakından tanımalı ve takip etmelidir.
  • Çocuklara, televizyonu ve interneti yasaklamak doğru bir yaklaşım değildir. Kontrol ve sınırlama kızmadan getirilmeli ve hatta onlarla konuşarak kurallar beraber belirlenmeli.
  • İnternet kullanımı ile ilgili olarak, çocuklar bilgilendirilmeli, ne şekilde kullanmasının doğru olduğu, olumsuzluklarının neler olabileceği uygun bir şekilde anlatılmalıdır.
  • Uygun filtreler kullanarak çocukların, özellikle şiddet ve cinsel içerikli sitelere girmeleri kontrol altına alınmalıdır.

gaziantep pedagog okanbal randevualll