AÇIKLAMA OHAL KHK / 667 kapsamında kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeniden değerlendirme neticesinde: “Kapatılan Vakıf Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniversiteye girmiş oldukları yıl aldıkları puanlar esas alınarak yeniden yerleştirilmelerine karar verilmiştir.” Kamuoyuna önemle duyurulur   Kaynak: http://yok.gov.tr/web/guest/duyuru-detay/-/asset_publisher/MIMLny7g5Y3A/content/kapat%C4%B1lan-vak%C4%B1f-yuksekogretim-kurumlar%C4%B1ndaki-ogrencilerin-durumlar%C4%B1na-iliskin-yap%C4%B1lan-yeniden-degerlendirme-neticesinde%E2%80%A6-04-08-2016-;jsessionid=CB9CC4F3DCF50DB426F21ED5F08822B4?redirect=http%3A%2F%2Fyok.gov.tr%2Fweb%2Fguest%2Fduyuru-detay%3Bjsessionid%3DCB9CC4F3DCF50DB426F21ED5F08822B4%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MIMLny7g5Y3A%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1