Liseli Gençler ve Şiddet Algısı Araştırması’na göre genç kızlar erkeklerden daha çok flört şiddetine maruz kalıyor. “Fiziksel-sözel şiddet”, “değersiz hissettirme”, “hayat kontrolü” ve “baskıcı iletişim” olmak üzere dört alt başlıkta ele alınan flört şiddeti, gençler arasında normalleştirilirken, kontrol, baskı, hakaret, fiziksel şiddet gibi unsurlar flörtün kuralları, ilişkinin olmazsa olmazı, sevgi göstergesi olarak kabul görebiliyor. Dahası, gençler sesini yükselterek konuşmayı ya da kıskanmayı bir şiddet türü olarak algılamıyor. Bu nedenle fiziksel, sözel ve izole edici şiddete oranla flört şiddeti daha çok…