Eski sevgiliyi unutmak beklentisini anlamak için öncelikle “unutmak” kelimesine bakmamız fayda sağlayabilir. Unutmak, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, beş anlamla karşılık buluyor: Aklında kalmamak, hatırlamamak Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak Bir şeyi yapamaz duruma gelmek Bağışlamak Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak Hatırdan, gönülden çıkarmak Şimdi, eski sevgiliyi unutmak beklentisinde olanlar, öncelikle unutma ile ilgili yukarıdaki tanımlardan hangisini ya da hangilerini kast ettiklerini kendilerine sormalılar. Psikoterapi açısından baktığımızda, unutmakla ilgili olarak herkesin beklentisi farklıdır. Neyi Nasıl Ne Şekilde Unutacağınızı Beklemek. Unutmak ile…