Modern çağın ortaya çıkardığı yeme bozukluklarından biri de ortoreksiya nevrozadır. Steven Bratman tarafından ilk defa 1997 yılında anoreksiya nervozayı çeşitlendirmek için bu isim kullanılmıştır. Ortoreksiya nervoza en geniş tanımıyla sağlıklı beslenme takıntısıdır.  Daha sağlıklı beslenmek gibi masum düşüncelerle başlayan bu tutum ilerleyen aşamalarda tehlikeli bir hal alabilmektedir. Bu bireyler vücutlarına sadece sağlıklı besinleri alma düşüncesine sahiptirler. Besini satın alma süreciyle başlayan aşırı dikkat etme durumu pişirme, saklama koşulları ve yeme sürecinde de devam eder. Ortoreksiya nervoza gibi yeme bozukluğu olan kişilerde…