Öğrenciler ders çalışmak istediği halde ders çalışamadığı zamanlar yaşayabilirler. Ders çalışma isteksizliği ve motivasyonunu çeşitli etkenler etkileyebilir. Öğrencinin kendinden kaynaklanan sebepler olabileceği gibi aile koşullarından ya da okul ve öğretmenden kaynaklanan sebepler olabilir. Öğrencilere neden ders çalışamadığı  sorulduğunda genellikle başaramayacağına dair düşüncelerini belirtir. Ailesini hayal kırıklığına uğratmak ve başaramayacağına inanmak bu konuda çok etkili olabilmektedir. Ders Çalışma Sürecinde Ailelerin Rolü Ailelerin öğrenciyi desteklemek amacıyla başarılı olan yönlerini vurgulamak da yararlı olacaktır. Böylelikle öğrencinin özgüvenlerini desteklemiş olabiliriz. Öğrencinin başarılı olacağına inanması…