İlk çocukluk dönemi 2-6 yaş arasını kapsayan son derece önemli bir zaman dilimini ifade etmektedir . Pek çok araştırma aynı sonuca varmıştır ki , bu dönemde bazı yaş aralıkları kritik yaşlardır . Bu kritik yaşlardan bir tanesi 2.5 yaş , diğeri ise 5 yaş olarak karşımıza çıkmaktadır . İki Buçuk Yaş Bu dönem çocuklarda bir geçiş dönemi , aynı zamanda bir dönüm noktasıdır . Bu dönemde sinir sistemi hala gelişmeye ve olgunlaşmaya devam etmektedir . Tipik olarak , bu dönemde…