Davranış bozuklukları, çocuğun ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç çatışmalarını davranışlarına yansıtması sonucu ortaya çıkar. Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan, çalma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer. Bir davranışı sorunlu olarak değerlendirmenin belli ölçüleri vardır. Yanlış davranışın sonucunda çocuğun kendisi veya çevresindeki insanlar zarar görüyorlarsa, Çocuğun davranışları okul ve sosyal yaşamını olumsuz etkiliyorsa, Davranışları her defasında başka olumsuz davranışların, tepkilerin oluşmasını tetikliyorsa, Çocuğun sergilediği davranışlar onun sosyal yaşamdan uzak ve yalnız kalmasına neden oluyorsa davranış bozukluğundan söz etmek mümkündür.  Çocuklarda sık…