Gerçeklik algısı olmayan bebeğin bir yetişkin gibi cinselliği algılaması beklenemez. Cinsel kimliğini tanıması, kendini anlamlandırabilmesi için çocuklarımıza ancak yol gösterici olabiliriz. Çocuklarla cinselliği konuşurken küçük bilgiler, anlayacağı ifadelerle sözünü ettiğimiz şeyleri sindirmesi için zaman tanıyarak ilerlememiz gerekir. Mümkünse cinsellik ve çocuk hakkında kaynaklar okumalı; çocuklarımızdan bize gelecek sorulara hazırlıklı olmalıyız. Cinselliğe ilişkin her kavram her yaşta çocuk için farklı anlamlara bürünür ve yavaş yavaş, zamanla algılamasında değişimler gerçekleşir. Genel olarak iki yaşına kadar bir farkındalıktan söz etmek çok da mümkün…