Çocuklarda Arkadaş Edinememe Sorunu Okulda ya da arkadaş ortamında dışlanma problemi yaşayan çocuklar iki farklı nedenle bunu yaşıyor olabilirler. Bu nedenlerden ilki çocuğun bencil bir karaktere sahip olmasıdır. Özellikle tek çocuk olan kişilerde paylaşmak istememe ve tüm ilginin yalnızca kendisi üzerinde olmasını isteme gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. İkinci bir neden ise çocuğun içine kapanık bir karaktere sahip olmasıdır. Bu tip çocuklar bulundukları arkadaş ortamında çekingen ve utangaç davranabilmektedirler. Bu durum özgüven eksikliğinden de ortaya çıkmış olabilmektedir. Çocuğun arkadaş edinememesi anne – babası için oldukça…