Sosyal İçe Kapanıklık

Güven Eksikliği

Depresyon

Ailede yaşanılan değişimlere adapte olamama

Anne babadan ayrılırken aşırı tepki verme.(Ağlama, korku)

Travma sonrası stres bozukluğu

Telaş, üzüntü, korku, kızgınlık gibi duyguların normalin üstünde olması.

Dikkat eksikliği

Başkalarını ve kendini acıtacak davranışlarda bulunma

Sebebi belirsiz baş ve karın ağrıları