İnsani bir duygu olan öfke, engellenme, incinme, doyurulmamış istek, istenmeyen sonuç ve beklentilerin karşılanmamasına verilen tepkilerdir. Öfke baldan tatlıdır, öfke ile kalkan ziyanla oturur gibi birçok atasözü öfkenin her yönünü anlatmaktadır. Uygun biçimde ifade edilen öfke yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabildiği gibi yıkıcı davranışlar ve saldırganlığa dönerek kişiye ve karşısındakine zarar verici tepkilere sebep olabilir. Öfke kontrolü, öfke yönetimi, öfke ile baş etme yolları günümüzde psikiyatri ve psikolojinin popüler uğraşı alanlarındandır. Çocuklarda öfke nöbetlerinin en sık görüldüğü dönem…