Peki pedofili nedir? Ülkemizde pedofili ne kadar biliniyor? Aileler çocuklarının pedofili eğilimli bireylerle karşılaşıp karşılaşmadığını nasıl tespit edebilir. Pedofili; yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi 4-11 yaş arası çocuklara cinsel arzu ve istek duyması anlamına gelir. Halk dilinde  “sübyancılık” olarak kullanılan pedofiliyi (Pedophilia) DSM-IV-TR (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Gözden Geçirilmiş 4.Baskı) tanı ölçütlerine göre şu şekilde tanımlayabiliriz. Pedofili, en az 6 aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunma ile…