Çocuk Gelişim Testi DENVER – II Gelişim Tarama Testi 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Çocuktan yaşına uygun çeşitli işlemler yapması istenir. Test uygulaması esnasında anne-babanın da ev gözlemlerini içeren bölümler vardır. Kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve öz bakım becerileri ölçülür. Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin yaşına uygunluğunu değerlendirmel normal ve anormali erken saptamaya yardımcı olan bir gelişim estidir. PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği…