Aileler üstün yetenekli çocuklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Tek bildikleri çocuklarının “farklı” olduğudur. İlk yıllarda aileye keyif veren bu farklılık, zamanla sorun olabilmektedir. Farklılığın bedeli Bazı aileler, bu sıra dışı çocuklar karşısında yaşadıkları yetersizlik duygusuyla, onları sıradanlığa zorlanmakta, bazıları ise onlardan gücünün üstünde beklentiye girerek başka sorunlara sebep olabilmektedirler. Ne yapmalı? Çocuğun üstün olduğu alanlar, profesyonel bir yardım alınarak tespit edilmeli ve gelişiminin önü açılmalıdır. * Farklılığı kabul edilerek saygı duyulmalı, yaparak-yaşayarak öğrenmesine ve harekete…