Çekingen Kişilik Bozukluğu (ÇKB), olumsuz eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, sosyal etkileşimden kaçınma ve yoğun yetersizlik hissi ile tanımlanan psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler kendilerinin birçok beceri yönünden eksik olduğuna inanırlar ve kendilerini istenmeyen, dışlanmış bir insan olarak tanımlarlar. Bu kişiler, başkaları tarafından reddedilme korkusu taşıdıkları için sosyal durumlardan olabildiğince kaçınırlar. Bu kişilerle yakın ilişki içerisinde bulunan insanlar, bu kişilerin diğer insanlarla etkileşim kurmamak istemesi sebebiyle hayal kırıklığına uğrarlar. Partiler, aile ve arkadaş buluşmaları gibi sosyal etkinliklere katılmayı…