Aşırı stres altında kalmaktan kaynaklanan ‘Tükenmişlik Sendromu (Burn Out)’, son yıllarda büyük artış gösteriyor. Söz konusu sendrom kişilerin yaptıkları işte heyecan duymamaları, tatminsizlik ve hizmet vermeleri gereken kişilere karşı olumsuz davranışların başlamasıyla kendini gösteriyor. Sürecin son ayağında da tükenmişlik sendromu başlıyor. Tükenmişlik sendromunun, kamu çalışanlarında isteksizlik, yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakmaya varan eğilimler gibi durumlardır.  Tükenmişliğin 3 bileşeni vardır. Bunlar ‘Duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve başarı duygusunda azalmadır. SOSYAL ALANLARDA ÇALIŞANLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR Duyarsızlaşma, bireyin hizmet verdiği insanları sıradan…