EYS boşanma sürecinde çocuğun velayeti ile ilgili anlaşmazlıklarda ortaya çıkan bir bozukluk, çocuğun ruhsal istismarıdır. Çatışmalı ayrılık ve boşanma sonrası ebeveyne yabancılaşma sendromu görülme sıklığı çeşitli çalışmalarda %7 ile %40 arasında belirtilmiştir. Çocuğun davranışsal ya da sözel olarak bir ebeveyni tercih edip diğer ebeveyne karşı açık ya da örtülü olarak olumsuz tutum sergilemesi olarak tanımlanan EYS ile ilgili yapılan bir çalışmada daha çok kız çocuklarında görüldüğü ve yaşça büyük çocuklarda küçüklere oranla daha fazla görüldüğü belirtilmiştir. (Baker ve ark.2007 Journal…