University College London ve Binghamton University’nin araştırmalarına göre ayrılık acısı kadınlarda erkeklere göre daha kısa sürüyor. Ancak kadınlar bu acıyı erkeklere nazaran daha şiddetli yaşıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden 6000 insan üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacılar ayrılık acısını değerlendirmeyi amaçlamış. Sonuçlara göre kadınlar ayrılık acısını duygusal olduğu kadar fiziksel olarak da tecrübe ediyor. Dahası, bu acıyı erkeklere kıyasla daha şiddetli hissediyorlar. Fiziksel acı ile duygusal acının, beynin aynı bölgesinin uyarılması sonucu meydana geldiğini de hatırlatalım. Bu somut acının bu denli güçlü olmasının nedeni,…