Anne-babalarından yeterli ve düzenli olarak disiplin almayan çocukların günümüzün “agresif gençliği”ni oluşturduğu belirlendi. İngiltere’de “Ulusal Aile Araştırmaları Merkezi”nin yöneticisi Profesör Stephen Scott liderliğinde bir araya gelen grup ebeveynlerin disiplin kurallarının çocuklar üzerindeki etkisini inceledi. Araştırmacılar çalışma kapsamında yaşları 4-7 arasında değişen çocuklara sahip 300 aileyi mercek altına aldı. Sonuçlara göre çocuklarına eleştirel bir gözle yaklaşan ve düzenli disiplin kuralları uygulamayan ebeveynlerin çocuklarının sosyallikten uzaklaştığı ve agresif davranışlar sergilediği görüldü. Dr. Scott araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Çocuklarına çabuk öfkelenen ve…