Aile, toplumun temel yapısıdır. Aile toplumun gelişmesini, geleceğini belirler. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik, gibi değerler insanlık için çok önemlidir. Bütün insanlar bu değerlere sahip olmayı ve diğer insanlarda da bu değerlerin olmasını isterler. Bu değerlerin temelleri aile içinde oluşur. Bu nedenle bireylerin kişilik yapılarının oluşmasında aile çok etkilidir. Ailede demokratik bir ortamın oluşmasının  yolu da aile toplantılarıdır. Aile toplantıları tüm aile üyelerini kapsayan ve aile üyelerine değerli olduklarını hissettiren düzenli toplantılardır. Ne gerek var toplantıya, zaten her an görüşüyoruz…