Aile, toplumun temel yapısıdır. Aile toplumun gelişmesini, geleceğini belirler. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik, gibi değerler insanlık için çok önemlidir. Bütün insanlar bu değerlere sahip olmayı ve diğer insanlarda da bu değerlerin olmasını isterler. Bu değerlerin temelleri aile içinde oluşur. Bu nedenle bireylerin kişilik yapılarının oluşmasında aile çok etkilidir.

Ailede demokratik bir ortamın oluşmasının  yolu da aile toplantılarıdır. Aile toplantıları tüm aile üyelerini kapsayan ve aile üyelerine değerli olduklarını hissettiren düzenli toplantılardır. Ne gerek var toplantıya, zaten her an görüşüyoruz diye düşünmemek gerekir. Çünkü bu toplantılar ile her birey; kendini ifade edebilme, kaygılarını, korkularını, arzularını vs.. dile getirebilme, yapılması gerekenleri planlama, görev dağılımı yapma şansını elde eder. Bu da bireylerin ailelerini sahiplenme oranını artırır.

Çocuk gelişim uzmanları, çocukların duygu ve düşüncelerini dile getirmesi, isteklerini ifade etmesi ve aile birlikteliğinin, muhabbet ortamının oluşturulması için aile toplantılarının çok gerekli olduğunu ifade ediyor. Toplantı sayesinde çocuklarda ‘aidiyet’ duygusunun geliştiğini söylüyor. Çocuk, içinde bulunduğu aileye ve orada konuşulan konulara katkı sağladıkça kendi ailesine bağlılığı pekişiyor. Serbest ve herkesin eşit kabul edildiği bir ortamda düşüncelerini rahatça ifade edebiliyor. Problem çözme yeteneği gelişiyor. Aile fertleri, toplantılarda birbirlerini tanıyor ve birbirlerinin öncelik konularını öğreniyor. Kimin, neyi, ne kadar önemsediği su yüzüne çıkıyor.

Aİle toplantıları nasıl yapılır?

Aile toplantıları anne ve baba katılımı ile birlikte tabii ki daha etkin olur. Toplantının doğal başkanı babadır. Fakat eşlerden biri toplantıya kesinlikle katılamıyor ise tek ebeveynle de toplantı yapılabilir. Toplantıya isteyen aile üyeleri ile başlamak başarıyı artırır. 3 yaşından sonra her çocuk etkin bir biçimde toplantıya katılabilir. Toplantılarda yapılan en yaygın hata süreyi uzun tutmak ve anlaşmaları uygulamamaktır.
Çocukların toplantılara katılımını sağlamak için harçlıkların toplantı sonrası verilmesi veya annenin o güne özel bir anlam yükleyip sevilen bir yemek yapması sağlanabilir. Ayrıca farklı mekânlarda toplantı yapılabilir.

Zamanı önceden belirlemeli ve düzenli olarak belirlenen zaman diliminde mutlaka bir araya gelinmeli. (Her pazar kahvaltı sonrası, cuma akşamları saat 20.00’de, on beş günde bir pazar akşamı… gibi)

Toplantıları kaleme almalı, bir tutanak tutulmalı. Toplantı başında konuşulacak konular sıralanmalı, toplantı sonunda ise alınan kararlar yazılmalı. Çok fazla karar alınmamasına dikkat edilmeli. Uygulanabilir kararlar toplantı ciddiyetini artırır. Toplantı süresi 20-25 dakikayı geçmemelidir. Üyeler sıkılmadan toplantı bitirilmelidir. Toplantı esnasında herkesin konuşması sağlanmalıdır. Toplantılar yakınma saatlerine dönüşmemelidir. Aile üyelerine alınacak eşyalar veya aile eğlenceleri de planlanmalıdır. Üretilen her fikir kabul edilmese bile dikkate alınmalıdır. Toplantı sırasında cep telefonları, televizyon ve dikkat dağıtıcı her şey kapalı olmalıdır, toplantı sonunda eğlenceye zaman ayrılmalıdır.

Aile toplantısı, çocuğun ailesini fark ettiği yerdir.

Çocuk, aile toplantıları sayesinde bir sistem olarak ailenin nasıl işlediğini, kararların nasıl alındığını, kadın erkek rol paylaşımının nasıl yapıldığını, aile içinde “kim kimdir” kısmını yaşayarak öğrenir. Aile toplantılarının belki de en önemli işlevi, aile bireylerinin birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı elde edecek olmasıdır.

Aile toplantıları, aileyi ilgilendiren problemlerin çözümünü sağlamanın yanı sıra çocukların toplantı süreci içinde insan ilişkileri konusunda deneyim kazanmasına da fırsat sağlayan bir eğitim ortamıdır aynı zamanda. Burada anne-babanın doğru bir şekilde rehberlik yapması önem kazanıyor. Anne-babalar çocuklarına doğru bir şekilde model olabilmek için insan ilişkileri ve etkili iletişimin ilkeleri konusunda önce kendilerini bilgilendirip eğitmelidirler. İletişimin dinleme, anlama, karşıt fikirleri kabul etme ve saygı gösterme, olumsuz duygu ve düşünceleri yargılama ve eleştiri yapmaksızın ifade edebilme gibi temel ilkeleri anne baba tarafından etkili bir şekilde kullanılabilmelidir.