Bir afetten sonra sıklıkla hoş olmayan ağır duygular ve bedensel tepkiler yaşanır. Şaşkınlık, korku,çaresizlik, suçluluk, kaygı, şok, taşkınlık, dini inançlarında değişiklik, kendine ve başkalarınagüvenmeme şeklinde duygular çıkabilir. Kişileri ve toplumu desteklemede farklı müdahale yöntemleriyardımcı olabilir.Afetlerin ardından hükümetler ve yardım örgütleri genel toplum ve mağdurların stres verenzorluklarını azaltmada önemli bir rol oynar. Gıda, giysi, barınak ve benzer temel gereksinimkaynaklarının adil şekilde dağıtılması, sağlık bakım hizmetlerine hızla ulaşılması güveni pekiştirirsonucu olumlu yansır. Toplumun iyiliği için yardım ve müdahalelerin etik ilkelere uygun olmalıdır.Afetten…