Bilişsel gelişim; çocuğun problem çözme, soyut düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma kapasitesi gibi aslında son derece önemli konuları kapsar. Çocuğun zihinsel faaliyetleri sayesinde öğrendiklerini birbirine bağlama ve giderek daha karmaşık düşünme yetilerini kazanması bilişsel gelişimin temel noktasıdır. Bilişsel gelişimin önemini vurgulayan ilk kuramcı Jean Piaget‘dir. Piaget gelişim dönemlerini 4 ana başlığa ayırmıştır, ancak daha sonraları ortaya çıkan araştırmalar çocukların bilişsel kapasitelerinin onun öngördüğünden daha geniş olduğunu ortaya koymuştur. Çocukların bilişsel gelişimi‘ni bilmek hem ailelere hem de eğitimcilere çocuğun hangi dönemde olduğunu anlayıp ona…