Okul öncesi eğitimle çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimleri ile
özbakım becerileri desteklenerek kişilik gelişimleri eğitimin temel hedefleri doğrultusunda
güçlendirilir. Ayrıca, ilköğretime hazır bulunuşluklarına katkıda bulunacak bilgi, beceri ve tavırlar
kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Şartları elverişsiz koşullardan ve ailelerden gelen çocuklar
için ortak bir yetiştirme ortamı sunularak çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını
sağlamak amaçlanır.