Çocuklar okula başlama dönemiyle birlikte, sosyal hayatın içine adım atarlar. Sorumlulukları okul ile birlikte artan çocuk aynı zamanda bulunduğu sosyal ortamın kuralları tanır ve uygulaması gerekir. Okul kuralları ve okulda kendisinden beklenen sorumluluklar evdekinden daha fazladır ve özgürlük alanı daha dardır. Anne babasına istediğini yaptırma konusunda sınırları sürekli esnetmeye çalışan çocuk yeni sosyal rolüne de alışmaya çalışır ve bazı problemler ortaya çıkabilir.

Hem kendinden büyük çocuklarla hem de yaşıtlarıyla içinde bulunduğu sosyal hayatın da çocuklardan beklentileri oluşacaktır. Okulda yaşanan sorunlarla başetme becerisi kazanması, düşüncelerini ve duygularını yönetebilmesi de oldukça önemlidir. 7-13 yaş arasındaki dönem orta çocukluk dönemi olarak adlandırılmaktadır.

Bu süreç içerisinde çocuğun duygusal, davranışsal gelişimi oldukça önemlidir. Ebeveyn tutumlarının çocuğun yaşamında önemli bir yeri vardır. Ebeveynin, çocuğun beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun davranış ve ifadeler kullanması çocuğun olumlu yönde gelişimini desteklerken, aile içi anlaşmazlıklar, iletişim kopuklukları, aileye karşı öfkeli davranışlar sergilemesine sebep olabilir.

7-13 yaş arası Çocuk Danışmanlığı, hem çocuğun bireysel sorunlarıyla baş etme becerileri kazanmasında hem de ailenin çocuk- okul ve danışman ile işbirliği içinde süreci yönetmesinde faydalı olmaktadır.

7-13 yaş çocuk danışmanlığı anne baba ve çocuk ile başlayıp ihtiyaç duyulduğunda çocuk için faydalı olabilecek bireysel terapi çalışmaları ile desteklenmektedir. Amaç bu süreçte ailenin bilgilendirilmesi, çocuğun çözüm becerilerini geliştirmeye yönelik olarak yönlendirilmesi, çocukla birlikte işbirliği ve uyum içinde ilerleyen ve destekleyici bir ortam oluşturmasıdır. Danışmanlık süresi çocuğun ve ailenin başvurma sebebine göre şekillenir.