Kadınların yaşamakta olduğu cinsel isteksizlik sorunu birden fazla nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Kadının cinsel isteğini etkileyen onlarca faktör bulunmaktadır.Bu faktörlerdenbazıları biyolojik ve fizyolojik bazıları ise psikolojik ve duygusaldır.  Ayrıca tüm bu etkenlerin yanı sıra hormon seviyesi, altta yatan hastalıklar, kullanılan ilaçlar, duygusal durum, stres, ilişki kalitesi, ailesel sorunlar, endişe durumları, ruh hali kadınlarda cinsel isteği yönetmektedir.  Cinsel isteksizlik problemi genç kızlıktan bu yana olabileceği gibi çoğunlukla normal cinsel fonksiyonu olan kadında sonradan da ortaya çıkabilir.

Cinsel isteksizlik, yeterli cinsel uyarı olmasına rağmen cinsel istek duyulmaması durumu olup cinsel istek bozuklukları grubunda yer almaktadır.Bazen kadın ve partnerinin kadın cinsel organlarının yapı ve fonksiyonlarını bilmemesi nedeni ile cinsel ilişki öncesinde kadının uyarılması sağlanamamakta, bu durumdaki kadın da cinsel istek duyamamaktadır.Cinsel sağlık için çok önemli olan bu tür problemlerin zamanında tespit edilerek özel cinsel terapilerin uygulanması pek çok cinsel problemi ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Cinsel istek bozukluklarında tedaviye başlamadan önce bir jinekolog tarafından basit bir jinekolojik muayene yapılması gerekmektedir. Jinekolojik muayene sırasında kadının cinsel hazzını etkileyebilecek fiziksel nedenler araştırılır ve cinsel ilişkide ağrıya neden olabilecek durumlar değerlendirilir. Hastanın varsa kronik rahatsızlıkları, nörolojik problemleri ve kullandığı ilaçlar dikkate alınır.

Cinsel isteksizlikte fiziksel ve psikolojik faktörler yer almaktadır. Cinsel isteksizliğin % 1’i fiziksel, % 99’u ise psikolojik nedenlere bağlı olarak etken göstermektedir.

Cinsel İsteksizlikte Fiziksel Faktörler

Cinsel isteksizlikte etken olan fiziksel faktörlerden bazıları;

 • Yaşlanma ve menopoz dönemi
 • Kullanılmakta olan bazı ilaçlar
 • Kronik hastalıklar
 • Alkolizm
 • Hormonal dengesizlikler
 • Ameliyat ile rahmin alınması
 • Böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliği
 • İlişki esnasında ağrı hissetme durumu

Cinsel İsteksizlikte Psikolojik Faktörler

Cinsel isteksizlikte etken olan psikolojik faktörlerden bazıları;

 • Aşırı derecede stres
 • Partnerler arasında yaşanmakta olan ilişki sorunları
 • Gizli eşcinsellik
 • Beden şekli ile ilgili kaygılar
 • Geçmişte yaşanan taciz ve tecavüz durumları gibi etkenler