Ders çalışmaya başlamadan önce günlük problemlerin bir kenara atılması gerekir. Ders çalışırken hayallere dalmak ya da o anda başka bir şeyi düşünmek dikkati olumsuz etkilemektedir. Öncelikle dikkat dağılmasına neden olan şeylerin farkında olunursa, dikkat problemi de en aza indirilecektir.

Dikkat dağılmasına neden olan faktörler:

Ön-bilgi (temel) eksikliği

Konsantrasyonu olumsuz etkileyen faktörlerden biri diğeri de ön-bilgi (temel) eksikliğidir. Matematik dersinde trigonometri konusunu öğrenmeye çalışan bir öğrencinin ön bilgisi ne kadar yeterli ise çalışırken bu konuyu kavraması da o kadar kolay olacaktır.

Fiziksel ortamın yanlış düzenlenmesi

Bu faktör hem verimli çalışabilmenizi hem de konsantrasyonunuzu etkilemektedir. Derse başlamadan önce dikkatinizi bozacak her türlü uyaranları odanızdan çıkarmalısınız.

Zor ve karmaşık konular

Bilmemiz gerekir ki, Öğrenme göreceli bir kavramdır. Bizler için zor olan, başkaları için oldukça kolay olabilir. Bunun yanında her dersin, anlaşılması diğerlerine oranla daha zor ve karmaşık konuları da vardır. Sınavda bu tür konulardan soru gelme oranı diğerlerine göre oldukça düşük orandadır.

Konunun bütünlüğünü kavrayamama

Bir konu hakkındaki ana düşüncenin kavranamaması, düşüncenin belirli bir anlam etrafında yapılanamamasına neden olur. Bu da dikkatin dağılmasıyla sonuçlanabilir.

Yavaş okuma

Dikkati etkileyen faktörlerden bir diğeri de bir metin okunurken, notlar tekrar edilirken ya da soru çözülürken düşük bir hızla okumaktır. Bu durum aynı zamanda anlama düzeyini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Günün yanlış saatinde çalışmak

Her bireyin verimli bir şekilde ders çalıştığı zamanlar birbirinden farklılık gösterir. Sizde konsantrasyonunuzun en sık dağıldığı çalışma saatlerini belirleyin. Çalışma saatlerinizi, daha verimli olabileceğini düşündüğünüz saatlere kaydırın.

Uzanarak çalışma

Uyku ve uyanıklıkla görevli olan anatomik yapı beyin sapında bulunmaktadır. Kas geriliminin belirli bir düzeyde olduğuna ilişkin bir mesajın ilgili kısma gitmesiyle uyanıklık sağlanmış olur.

Güven eksikliği ve aşırı stres

Dikkati belirli bir noktada yoğunlaştıramamanın sebeplerinden bir diğeri kendine güven eksikliği ve yüksek kaygı düzeyidir. Problem yoğunsa bir psikologdan yardım alınmalıdır.