Derste Not Tutmak

Öğrenme konusunda yapılan bir araştırma, ortalama bir öğrencinin okuduğunun ancak yaklaşık % 20’sini hatırlayabildiğini ortaya koymuştur.

Eğer malzeme önce okunur, sonra da dinlenirse hatırlama düzeyi yaklaşık % 40’a çıkmaktadır. Okuduktan sonra dinlenilen malzeme, aynı zamanda yazıldığı takdirde hatırlama oranı % 60’a çıkmaktadır.

Eğer öğrenci okuma ödevlerini düzenli yapar, derslere düzenli olarak girer, dikkatle dinler ve not tutarsa, sınıfını geçmeyi garantiler.

Notların yeniden yazılması ise başarıyı % 60 düzeyine çıkarmaktadır.

Not tutmak öğrenci için çok önemlidir. Hem aynı anda dinleme yapar ve dinlediğini yazarak daha çok akılda tutmasını sağlar. Not tutmak için öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesinin iyi olması gerekir. Öğrenme amacıyla konuya yaklaşması gerekir.

Not alma eğitimin temel şartı olan “aktif katılımı” sağlar.

Böylece uyanık kalmak, dikkati öğrenilen malzeme üzerinde yoğunlaştırmak mümkün olur. Diğer yandan not alma becerisi, sizin aktif bir biçimde anlatılan konunun üzerine yoğunlaşmanızı ve anladığınız bilgileri kâğıda aktarmanıza yardımcı olur. Böylelikle derse daha iyi yoğunlaşmanızı sağlar.

Not almanın en önemli yararlarından biri, kendi algıladığımız biçimde derste öğrenilenleri kaydetme ve saklama imkânını sağlar.

Derste alınan notlar hem bilgilerin kalıcı hale getirilmesi, hem de zaman zaman başvurulabilecek bilgi kaynağı olmasından dolayı öğrenmede büyük rol oynamaktadır.

İyi bir dinleyici olmanın temel kuralı  not tutmak, iyi not tutmanın yolu da iyi bir dinleyici olmaktır.

Bu anlamda iyi not tutmak ve iyi bir dinleyici olmak arasında sıkı bir ilişki vardır.

Notlarınız mutlaka açık ve anlaşılır olmalıdır.

Konu başlıkları belirli bir sıraya göre gitmelidir.  İçerisinde kargaşa olmamalı, sembol ve grafiklerden yararlanılmalıdır. Bunun için gerekirse renkli defterler alın, sayfaları farklı renkte oldu mu daha fazla motivasyon sağlayabilir.