El yazısı bilimi olan grafoloji, günümüzde iş dünyasında sıklıkla başvurulan bir analiz yöntemi olmaya başladı. El yazınızdan, kişilik karakteriniz, davranışlarınız, eğilimleriniz tahmin ediliyor. Ayrıca bu özelliklerinizin belirlenmesinde en etkili ve güvenilir yöntem olarak görülüyor. İş mülakatlarında, eleman seçme ve yerleştirme süresinde, ekip kurma çalışmalarında ve kariyer planlamasında, el yazınız analiz ediliyor.

Dünyaca ünlü çokuluslu şirketler, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ofisleri için işe alım sürecinde el yazısından faydalanarak kişilik analizi yapmaya çalışıyor. Ayrıca Fransa gibi ülkelerde şirketlerin % 80’i, iş görüşmelerinde el yazısından kişilik analizi yapıyor. El yazınız sayesinde sosyo-ekonomik köken, yaşam tarzı, hayattaki duruş ve eğitim gibi bilgiler kolayca ediniliyor.

Dünyaca tanınmış bir grafolog olan İngiliz Grafoloji Enstitüsü Başkanı Elaine Quigley’e göre el yazısı bir anlamda “zihin yazısı” demek. Ayrıca el yazısıyla yapılan kişilik analizinde kullanılan göstergeler, hangi ulustan olduğunuza göre de değişiklik göstermiyor. Yani hangi dilde yazarsanız yazın, düşünceleriniz el yazınızla kağıda geçiyor.

Birbirinden farklı örneklerle analizler yapılsa bile; el yazılarında değişmeyen ve temel olan bazı göstergeler kullanılıyor. İşte bunlardan bazıları:

Yazının Büyüklüğü
 • Koca koca harflerle yazan kişilerin, daha dışadönük kişiler olduğu ve dost canlısı olduğu biliniyor. Yabancılara karşı mesafeli olmayı seçseler bile kendine güvenen kişilerdir.
 • Küçük el yazısı ise mantığı temsil ediyor. Aynı zamanda anlaşamadıkları kişilere karşı acımasız olduklarını da gösteriyor. Özellikle akademik ve zihinsel uğraşları olan kişilerin, küçük bir el yazısına sahip olduğu biliniyor.
 • El yazınız hem küçük hem de zarifse; eşdeğeriniz olmayan kişilerle iletişim kurmanız, pek mümkün olmuyor. Ayrıca sosyal kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda da zorlanıyorsunuz, demektir.
Yazının Eğimi
 • Sağa eğimli bir yazınız varsa; iletişim yeteneğiniz iyi demektir. Arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi bir yapınız var demektir. Satış yapmak, kontrolü elde tutmak, destek olmak gibi birçok konuda başarılısınız. Ayrıca yazının sağa doğru eğilimi arttıkça, duygularınızla hareket etmeye başlıyorsunuz.
 • Dik bir el yazısı, kişilik bağımsızlığının göstergesidir.
 • Sola eğimli bir el yazısı ise duygular yerine mantığa yer veriyor. Kişinin her detayı doğrulama ihtiyacı olduğunu gösterir ve başkalarının ona söz vermeye zorlamasından hiç hoşlanmadığını belirtmektedir.

 

Yazının Baskısı
 • Koyu harflerle bastıra bastıra yazılan el yazısı, kişinin verdiği sözü yerine getirme konusundaki titizliğini gösteriyor. Aynı zamanda etrafındaki kişileri de çok ciddiye aldığını ortaya koyuyor.
 • Çok koyu harflerse; kişinin gergin, eleştiriye karşı sinirli ve küçük imalardan bile anılabildiğini gösteriyor. Bu kişilerin önce tepki gösterdiği, sonra soru sorduğu belirtiliyor.
 • Silik ve ince yazılan bir el yazısında da ortam ve insanlara hassas bir kişilik olduğu ortaya çıkıyor.
 • El yazısı kaba ve şekilsizse; kişi duygusal derinliği devam ettirmiyor ve sönük bir yaşam tarzına sahip demektir.
Satırlar Arası Mesafe
 • Satır araları dar olan bir el yazısı, hareketi seven ve bir aktivite içinde olmaktan hoşlanan bir kişilik göstergesidir.
 • Satır araları dar; ama harfler arası bağlantı çok sıkı değilse; kişinin baskı altında sessizliğini koruma disiplinine sahip olduğunu gösteriyor.
 • Açık satır aralarına sahip el yazısı ise olaylar karşısında sakin ve geniş çerçeveden bakma eğilimi olan kişilere işaret ediyor.

 

Kelime Arası Mesafe
 • Kelimeler arasında fazla bir mesafenin olması, nefes alacak yere ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
 • Mesafenin az olmasıysa; başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar. Ama böyle yazan kişilerin bazı zamanlarda gereksiz kalabalığa neden oladığı ve dayatmacı kişilikler olduğu da belirtiliyor.
Sayfa Kenar Boşluğu
 • El yazısı bulunan sayfanın sol tarafındaki boşluk, kökleriniz ve aileniz hakkında bilgi veriyor. Eğer sol tarafta geniş bir boşluk bırakılıyorsa, hareketliliği sürdürme istediğinin göstergesidir. Mesafe az ise temkinlilik, hazır olmadığı zaman bir şeyleri yapmaktan kaçınma gibi davranışlara işaret eder.
 • Sayfanın sağ tarafındaki boşluk ise diğer insanları ve geleceğin göstergesidir. Sağ taraftaki boşluk az ise sabırsızlık göstergesidir. Bir an önce işe başlayıp bitirme eğiliminde olan kişilerin bu şekilde yazdıkları biliniyor. Eğer sağ tarafta geniş bir boşluk varsa bilinmeze karşı korkuyu ortaya koyuyor.
 • Sayfanın üstündeki boşluk hedef ve hırsınızın göstergesidir.
 • Sayfanın alt kısmındaki boşluk ise enerji, içgüdü ve pratiklik sonucunu vermektedir.

 

L, t ve h Harfleri
 • Bu 3 harfin üst kısımlarının uzun olması, hedef ve hırsın göstergesidir. Ama fazla uzunsa, başarılmak istenen konunun gerçekdışı beklentileri olabileceği anlamına geliyor.
 • L, t ve h harflerinin, üst kısımlarının oranlı bir şekilde olması, kişinin her şeyi ölçüp biçtiğini, hayal gücünü makul bir derecede kullandığını gösteriyor.
 • Bu harflerin kıvrımlarının enli olması, yeni fikirler üretmeye müsait ve bunlar üzerinde uzunca düşünme eğilimi olan kişilikleri yansıtıyor.
 • Harflerin üst kıvrımlarının tekrar harfe geri dönmesi ise kişinin hayal gücünü kullanmaktan kaçtığı, elindeki mevcut işi bitirebilmek için minimum gereklilikle kendini sınırladığını gösteriyor.
y, p ve g Harfleri
 • Bu harflerin, kuyruklarının dik olması, saygısızlık işareti olarak algılanıyor.
 • Kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması ise saldırgan bir kişilik ise yüzleşmekten uzak durma istediğinin göstergesidir.
 • Harflerin kuyruk kısımlarının bastırılarak yazılmış ve tam bir kanca halini alması ise enerji, para kazanma arzusunu ortaya koyuyor. Eğer bastırılmadan kanca şekli verilmişse güvenlik ihtiyacını gösteriyor.