İnsanlar genelde neden bir terapistle konuşuyorum ki bunları arkadaşıma anlatırım daha iyi diye düşünüyorlar. Terapistle neden konuşmanızın cevabı ise aslında çok açık:

“Terapi, güvenli bir ortam yaratmasının yanı sıra gizliliğe önem veren, yargılamayan ve terapistle benzeri olmayan bir ilişki kurduğunuz ortamdır.”

Terapist ile danışan arasındaki ilişki sorunlu davranışlarını değiştirmek için gelen danışanların tedavisinde oldukça belirleyicidir. Terapistle danışan arasında çok net bir şekilde tanımlanmış sınırlar terapistlerin, arkadaşlara göre daha farklı bir gözle danışana yaklaşmasını sağlar. Bu bakış açısından danışanlarıyla ilgili iki bilgiyi alırlar:

  • Birincisi, terapistler danışanlarını çok yakından dinlerler ve danışanın hayatıyla ilgili detayları ve diğerleriyle nasıl iletişim kurduklarını tam olarak anlarlar.
  • İkincisi, terapistler danışanların kendileriyle terapi ortamında nasıl etkileşim kurduklarını da incelerler. Bu terapistlere danışanın hayatında biri olmanın nasıl bir şey olacağı bilgisini de verir.

Danışanlar, terapistlere kendi yaşamlarını anlatırken terapist danışanın günlük rutinlerine ve davranış örüntülerine dair birçok bilgiyi edinir. Ayrıca terapistler danışanlarından dışarıdaki bazı diyaloglarını ve davranışlarını da canlandırmalarını isteyebilir. Böylelikle danışan, kendisinin dışarıda yaptığı ve kendisinin farkında olmadığı bazı davranışları terapist aracılığıyla değerlendirme şansı bulunur.

Diğer yandan, terapi sürecini normal arkadaşlıktan ayıran en önemli şeylerden birisi, terapideki davranış örüntülerinin dışarıdaki hayata da yansımasıdır. Terapistler danışanlarına karşı iletişim, empati ve ilişki kurma konusunda da bir rol model haline gelirler. Danışanlar bu örtük öğrenme süreciyle terapistlerinden öğrendiklerini dışarıdaki yaşamlarında da uygularla ve böylelikle daha sağlıklı ilişkiler kurarlar. Bu örtük öğrenmenin yanı sıra terapist danışana açık olarak bazı sorunlarla başa çıkma becerilerin kazandırır. Özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi gibi danışanın eğitimine önem veren yaklaşımlarla kişi ruhsal rahatsızlıklarına ve onlarla nasıl başa çıkabileceğine dair birçok şey öğrenir ve bunları günlük yaşantısına aktarabilme şansı bulur.

Terapistle danışan ilişkisi kişiye değişme ve gelişme imkânı sağlar. Tamamen güvende hissettiği ve koşulsuz olumlu destek alacağı bir ortam, danışanın dışarıdaki sosyal ilişkilerinde bulamayacağı bir şeydir. Bu yüzden birçok konuda, özellikle danışanın değişmek için başvurduğu konularda uzmanlaşmış bir terapist, danışanın hayatına diğer insanlardan çok daha farklı şekilde etki edecektir.