Sayısız araştırma yardımseverliğin, genç yaşlı demeden birçok insan üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik yönden faydası olduğunu gösteriyor. Bu çalışmalara göre yardımseverlik, insanlarda bunama, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma risklerini azaltıyor. Kaygı ve depresyon üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu söyleniyor. Araştırmacılardan Stephen G. Post, yardımsever davranışların etkisini şöyle açıklıyor: “ Hayattaki zorluklarla başa çıkabilmenin en iyi yollarından biri diğerlerine yardımcı olmak. Çünkü böylelikle insan kendisini hayatın merkezine koymaktan vazgeçiyor, etrafında başka insanların olduğunu fark ediyor. Başkalarına yardım etmek aynı…