Danışmanlık hizmeti; bireylerin ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam hedeflerini gerçekleştirebilmek için kişileri güçlendiren, destek sağlayan, gerektiğinde eğiten profesyonel ilişkidir. Danışman; Bireyle güvenilir bir ilişki kuran, bireyi destekleyen, danışma becerilerini bilen, danışmanlık hizmetini sağlayan profesyonel kişidir. Psikolojik danışma çok sağlam ve güven temelli ilişki düzeyini içermektedir. Psikolojik danışmada 3 önemli görevi vardır. Bunlar; değişim, önleme ve yaşamı zenginleştirmedir. Değişim: danışmada kişilerin memnun olmadığı yönlerinin değişmesini beklenir. Bu değişim her açıdan olabilir, davranışsal, bilişsel, duygusal… Önleme: Problemi sezip, problem oluşmadan tedbirlerle önlemektir.…