ÖSYM Türkçe sorularında öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini, kavramlar ve cümleler arasındaki bağıntıları görebilme yetilerini, yorum kabiliyetlerini ölçmek istiyor. Amaç bu olunca da sınavın omurgasını, karakteristiğini anlam bilgisi soruları oluşturuyor. 2015 YGS’de 35 soru anlam bilgisinden gelmiştir. Bu soru sayısı da konuyu stratejik öneme sahip kılıyor. Bu önem sadece YGS ile de sınırlı değil. YGS sınavından sonra girilecek LYS sınavında da benzer bir tablo bekliyor öğrencileri. LYS sınavındaki 22-23 soru YGS tarzında geldiği için bu konu hem YGS hem LYS için…