174 üniversitede 10 bin 894 öğrenci ile yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın sonuçları yayınlandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in çalışmasına göre öğrenciler en çok vakıf üniversitelerinden memnun. Çalışmada üniversiteler; öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, yerleşkenin ve yaşamın doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi alt başlığa göre sıralandı. Tüm kriterlerde toplamda en yüksek puanı alan Koç Üniversitesi ilk sıraya yerleşirken, ikinci…