Ailelerin çoğunun ortak serzenişleridir sorumsuzluk. Sorumsuzluktan kastettiğiniz nedir? Bir örnekle açıklar mısınız? diye sorulduğunda, Sabahları geç kalkar, yatağını ve odasını toplamaz, ödevlerini yapmaz, verilen görevleri yerine getirmez gibi cümleler gelir sorunun ardından. Ailenin ne istediği açıktır aslında. Çocuğunun belirlenmiş bir takım kurallara uyması, sorumsuzluğu ortadan kaldıracak gibi gözükmektedir. Zannedildiği gibi kolay değildir bu kuralları benimsetmek. İş yine aileye düşer. Kuralların benimsetilmesi için disiplin gerekir. Kurallar disiplini oluşturur ve disiplin, çocuğa sorumluluğu öğretme açısından oldukça önemlidir. Çocuğun ilk gözlerini açtığı, ağlamalarına…