YGS Fizik konuları ve soru dağılımı özellikle de sayısal öğrencileri tarafından hem merak ediliyor hem de onları çok yakından ilgilendiriyor. 40 sorudan oluşan Fen Bilimleri testinde 14 soru fizik dersinden geliyor. Fizik netlerini nasıl artırabilirsiniz? Fizik dersinde sıralama soruları, kıyaslama ve fark alma soruları, oran soruları, ilke soruları belli başlı soru tipleridir. Fizik soru çözümleri kâğıt üzerinde yapılmalıdır. Fizik soruları genellikle şekilli ve soru metni ile şekilde birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak verilen ve istenilen değerler belirlenmelidir. İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve ilkeler bu amaca uygun olarak incelenmelidir. Sorulara ezberci…