Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre her evliliğin bozulmadan devam etmesini sağlayan en önemli şey “minnettarlık.”   “Takdir edilme hissi ve eşinin sana değer verdiğini hissetmek, doğrudan kişilerin evlilikle ilgili hislerini de etkiliyor. Ne kadar bağlı hissedersen, evliliğin de o kadar uzun sürüyor.” Bu sonuca 468 evli çifte yapılan bir anket sonucunda ulaşılıyor. Çiftlere ekonomik durumları, birbirleriyle olan iletişimler ve şükran duygularını nasıl birbirlerine ifade ettikleri soruluyor. Araştırmacılara göre “teşekkür ederim” ifadesinin çiftler tarafından ne kadar sık kullanıldığı bile evliliğin kalitesi…