Disleksi okuma, konuşma, yazma ve matematik yeteneklerinin öğrenilmesinde ve kullanılmasında kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.  Disleksinin etkilerini azaltan bir ilaç bulunmamaktır. Bu durumla başa çıkmaya çalışan çocuklar genellikle toplum tarafından yanlış anlaşılmakta ve dışlanabilmektedir. Çocuğu disleksi hastası olan ebeveynler diğerlerine göre bir takım farklı tecrübeler yaşayabilir. Disleksik çocuklar tembel ya da motivasyonsuz değillerdir. Disleksi tanısı konmamış çocuklar okulda ve evde tembel olmakla suçlanabilirler. Aslında sadece biraz geriden gelmektedirler. Verilen yönergeleri sınıf arkadaşları kadar hızlı algılayamayabilirler. Sırayla verilen yönergelerde arkadaşları 2.…