Çocuğun olumlu davranışları edinebilmesi bir takım kurallar yolu ile olur. Çocuklarbelirlenen kuralların gerekçelerini bilmek isterler. Bu olayları anlamlandırmalarını sağlar. Ailedekurallar uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda özetlenmektedir.Kuralların sayısı sınırlı olmalı ve kesinlikle uygulanmalıdır. Kuralların değişmezliğivurgulanmalı ve değiştirilmesi gereken durumda gerekçeleri açıklanmalıdır. Bu kurallarınherkes için geçerli olduğu belirtilmelidir. Örneğin; “Bu evde hiç kimse diğerine kötü şeylersöyleyemez.” gibi. -Kurallar mantıklı olmalı ve çocukların uyabileceği düzeyde olmalıdır. “Etrafta başkalarıvarken ağlama.” veya “Büyüklerinle birlikteyken haklıysan bile itiraz etme.” gibi kurallarmakul olmadıkları gibi, çocuğun gelişimine…