Tartışmak bir ihtiyaç, ancak… Huzurlu aile, tartışmaların yaşandığı ama bunun bir sona ulaştığı ve yaşam biçimi haline gelmediği ortamları oluşturuyor. Duygusal boşalımların aile ve onu oluşturan bireyler için bir ihtiyaçtır. Aşağılamalar, ağır eleştiriler, kişilik haklarına yönelik saldırılar ve çocuğu tartışmanın içine katmak, tartışmanın sağlıksızdır. Örneğin “A” konusunda başlayıp “B” nin tartışıldığı ortamlar, “neden – sonuç” ilişkisini zaten zor kuran çocuklar için büyük bir kargaşa oluşturuyor. Odaklanmamış, dağınık, sadece üstünlük sağlamaya yönelik tartışmalar, çocuğun olanı biteni anlamasını zorlaştırıyor. Çocuklar somut düşünceye…