Okul öncesi dönemde oyun oynamak gelişim açısından çok önemlidir. Çocuklar oyun oynarken belli başlı sosyal becerileri öğrenme ve pratik yapma fırsatları olur. Benlik duyguları gelişir, diğer çocuklarla etkileşime girmeyi, arkadaş edinmeyi ve rol yapmayı öğrenirler. Çocukların nasıl oyun geliştirdikleri hakkında yapılan klasik bir çalışma 1920lerde Mildred Parten tarafından Minnesota’da gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı bu çalışmada 2 ile 5 yaş aralığındaki çocukları oyun oynarken gözlemlemiş ve oyun tiplerini kategorize etmiştir. Oyun tipleri: Parten’e göre 6 farklı oyun çeşidi vardır. Bunlardan ilk dördü başkalarıyla…