Boşanma sonrası danışmanlık, boşanma sürecinden sonra ortaya çıkan duygusal, psikolojik ve pratik sorunlarla başa çıkmada yardımcı olur.