Vücudumuzun en önemli organlarından biri de beynimizdir. Tarihten günümüze kadar hakkında birçok bilimsel araştırmalar gerçekleştirilen beyin özellikle vücudun diğer birçok organlarının kusursuz olarak işlevlerini yerine getirebilmesinde çok önemli bir konuma sahip olmaktadır. Birçok özelliğiyle diğer organlardan oldukça farklı bir niteliğe sahip olan beynimiz düşünme, duygulanma ve hatta aşık olma gibi birçok duygusal faaliyetlerin de meydana gelmesinde etkin rol oynamaktadır. Yine birçok organlarıma göre çok sayıda görevi bulunan beynimiz aynı zamanda ortalama ağırlığı bakımından da diğer organlarımızdan oldukça farklıdır. Temel…