Üniversiteye giriş sınavlarının ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 13 Mart’ta yapılacak. 2 milyon 178 bin aday sınavla ilgili son hazırlıklarını yapıyor. Peki sınava sayılı günler kala başarı için bir şeyler yapılabilir mi?

SADECE ÇALIŞMAK YETMEZ
Sınava yeterince hazırlanmanın başarı için yeterli bir kriter olmadığına dikkat çeken Eğitim Uzmanı Faruk Ardıç, “Bunun yanında soruların özellikleri, konu dağılımları ve test çözme stratejileri hakkında bilgilere de sahip olmak gerekir” diyor.
SORULAR 7, 8 VE 9’UNCU SINIFTAN
YGS’lerde sorular genelde ortaokul 7, 8 ve 9’uncu sınıf konularından geliyor. Adayların bütün soruları cevaplama beklentisi içinde olmaması gerektiğini belirten Ardıç, “YGS seçici bir sınav olduğu için farklı zorlukta sorular içeriyor. ‘Hepsini yaparım’ da ‘ben yapamam’ da doğru bir yaklaşım olmaz” tespitini yapıyor.

YGS’DE SORULARIN ZORLUK DERECELERİ

Normal zorluktaki sorular % 40

Orta derece zor sorular % 20

Orta derece kolay sorular % 20

Çok kolay sorular % 10

Çok zor sorular % 10

Sonuç: Herkesin yapabileceği sorular % 70 ağırlıkta.
SINAVA KADAR TEKRAR YAPIN

Özel bir yetenek söz konusu değilse öğrenmenin temeli tekrara dayanır. Düzenli tekrar yapmayan öğrenciler, öğrendiği bilgilerin çok azını hatırlayacak ve bilgiler arası bağlantı kurmakta zorlanacaklardır. Tekrar yaparken beyin ilk ve son şeyleri daha iyi hatırlar. Aralıksız 4 saat çalışmak yerine, çalışma saatlerinin birer saatlik dilimlere bölünmesi ‘ilk ve son’ durumların hatırlanması açısından önemlidir.

dfgdfdfg

YGS STRATEJİLERİ

1 Soru çözümünde stratejik olun: Aynı test içindeki soruların zorlukları düzeyleri birbirinden farklı; fakat puan getirileri aynıdır. Strateji gereği, her testin çok zor bir sorusuna ayrılan sürede, aynı testin en kolay sorusunu cevaplamak tercih edilmelidir.
2 Turlama tekniğini kullanın: Sınavda ilk olarak cevabı kolayca bulunabilecek soruları çözerek zor soruların ikinci tura bırakılmasına turlama tekniği denir. Turlama stratejisini uygulayan öğrenci, ilk turda her testteki normal soruları çözerek testin yüzde 70’ini yapabilir. Zamanı verimli kullanmak için bu teknik mutlaka denenmeli.
3 Çözüme en çok bilinen testten başlayın: Soruların çözümüne hangi dersten başlanacağı herkese göre değişir. Burada genel yaklaşım, öğrencinin en başarılı olduğu testten başlamasıdır. Bu uygulama adaya moral kazandırır, sınav kaygısını azaltır. Ancak sınavda aday için yüksek puan getiren soruları çözmek de hayati önemdedir.
4 Soru köklerini dikkatli okuyun: Sınavda bazı sorular ‘hangisi değildir’, ‘hangisi olamaz’, ‘hangisine ulaşılamaz’ gibi olumsuz soru kökleriyle biter. Olumlu soru köklerine alışkın olan öğrenci, bu tip soruları yanlış cevaplandırabilir. Bu nedenle acele etmeden, soruda ne istendiği iyi anlaşılmalı.
5 Zaman neden yetmez?: Zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, soruları sırasına göre çözmektir. Adaylar, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman kaybetmemeli.
6 Yapabileceğiniz soruları boş bırakmayın: Bir soru başlangıçta çok karışık görünse bile, o soru hemen geçilmemeli. Soruların zorluğu uzun ve karmaşık olmalarından değil, içeriklerinden kaynaklanır. Uzun ve karmaşık soruları yanlış yapma endişesiyle okumamak veya yarıda bırakmak son derece hatalı bir davranıştır. Ancak belirli bir işlem yapıldığı halde soru çözülemiyorsa bırakılmalı, diğer sorular bittiğinde yine zaman kalırsa o soruya yoğunlaşılmalıdır.
Meydan