Çocuklara kitap okumak, sadece okuldaki başarıya etki etmiyor, aynı zamanda sosyal gelişime de yardımcı oluyor.

Berlin’deki Kitap Okuma Vakfı’nın son araştırmasına göre kendisine düzenli olarak kitapokunan çocuklar, anne-babasının eğitim durumu ne olursa olsun, hem derslerinde daha başarılı oluyorlar hem de daha halden anlayan insanlar olarak yetişiyorlar.

Araştırma yaşları sekiz ile on iki arasında değişen çocuklar üzerinde yapılmış ve bu çocukların yüzde 70’inin her gün düzenli kitap okuma sayesinde Almanca dersinden ‘pekiyi’ veya ‘iyi’ aldıkları anlaşılmış.

Araştırma için 524 çocuk ve annesinin görüşüne başvurulmuş. Çıkan sonuca göre bu imkânı her gün bulan çocukların yüzde 83’ü okula gitmekten büyük zevk alıyor.

Bu imkândan mahrum kalan veya nadiren kitap okunan çocuklarda ise bu oran sadece yüzde 43. Araştırmaya tabi tutulan annelerin yüzde 90’ına göre her gün kitap okudukları için çocukları öğrenmeye de hevesli. Aynı hevesi kitap okumadığı halde müşahede eden annelerin oranı da yine sadece yüzde 43’te kalmış.

Araştırma, her gün kitap okuma imkânından faydalanan çocuklar hakkında yeni bir bulguyu da daha ortaya koyuyor. Buna göre bu çocuklar daha duyarlı, empati kabiliyeti daha yüksek ve başkalarıyla irtibata geçmeye daha ilgili.

Okuma ve Medya Araştırmaları Enstitüsü’nden Simone Ehmig’e göre, anne-baba veya başkaları çocuğa kitap okuduğu takdirde çocuğun ufku genişliyor ve daha geniş bir davranış modelleri repertuarına sahip oluyor.

Araştırmanın gerçeği ne kadar yansıttığını ortaya koymak için sosyal olarak izole olmuş çocuklar üzerinde de aynı anket uygulanmış ve çocuğa kitap okumanın sosyal kişiliğini güçlendirdiği anlaşılmış. Çocukların anne-babası lise mezunu veya üniversite mezunu olsa da olmasa da durum aynı çıkmış.

 

Nasıl Bireysel Psikolojik Danışmanlık Randevusu Alabilirsiniz..

gaziantep pedagog okanbal randevualll