Son 6 Yılın YGS Tarih Soru ve Konu Dağılımları

 YGS TARİH SORU VE KONU
DAĞILIMLARI
Konular201020112012201320142015
Tarih Bilimine Giriş11112
İlk Çağ Medeniyetleri 1
İslam Öncesi Türk Tarihi111111
İslam Tarihi111111
Türk İslam Tarihi (10-13. Yüzyıllar) 111
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar) 1
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 11
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1600)1111
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa11
Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) 1
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi 11
En Uzun Yüzyıl (1800-1909)1113
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti2121
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti1111
Atatürk’ün Hayatı 1
I. Dünya Savaşı 2
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler 1
Kurtuluş Savaşına Hazırlık21121
I. TBMM Dönemi11111
Kurtuluş Savaşı 13111
II. TBMM Dönemi ve İç Politika Gelişmeleri11
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri11111
İnkılaplar12211
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası11111
Milli Güç ve Türkiye’ye Yönelik Tehditler1111
Toplam171717151515